Umhverfisþættir

Niðurstöður  umhverfisþátta í uppgjöri Mílu samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Upplýsingar er varðar kolefnisspor Mílu eru fengnar í gegnum kerfi Klappa ehf. og skiptast í umfang 1, 2 og 3.  Aðeins er stuðst við gögn sem snúa beint að fyrirtækinu. 


E1 - Gróðurhúsalofttegundir                                                                                               Einingar   2020     2021 2022 
 Umfang 1 tCO2í274,2 273,1  268,1
 Umfang 2 (landsnetið) tCO2í215,7 238,5 249,3 
 Umfang 3 tCO2í29,0 164,5176,3 
 Kolefnisspor án mótvægisaðgerða tCO2í524,2 676,2 693,6 
 Samtals mótvægisaðgerðir tCO2í
 Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum  tCO2í524,2 676,2 693,6 
 E2 - Losunarkræfni                                                                                                Einingar          2020       2021 2022 
 Losunarkræfni orku  KgCO2í/MWst23,08 27,72 26,86 
 Losunarkræfni starfsmanna tCO2í/stöðugildi4.227,8 4.735,1 9.903,5 
 Losunarkræfni tekna KgCO2í/milljó.ISK80,6578,75 80,85 
 Losunarkræfni eigna  KgCO2í/milljó.ISK  9,00 
 Losunarkræfni eigin fjár KgCO2í/milljó.ISK41,964,013,9 

E3 - Orkunotkun                                                                                                           Einingar     2020 2021  2022
Heildar orkunotkun  kWst22.716.93824.392.639 25.849.969 
     Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti kWst1.091.498 1.088.655 1.066.663 
     Þar af orka frá rafmagni kWst16.497.292 18.134.206 19.318.959 
     Þar af orka frá heitu vatni  kWst 5.128.148 5.169.777 5.464.347 
Bein orkunotkun  kWst1.091.498 1.088.655 1.066.663 
Óbein orkunotkun kWst21.106.420 21.865.400 24.783.307 
E4 - Orkukræfni                                                                                                      Einingar 2020 2021 2022 

 Orkukræfni starfsmanna

 kWst/stöðugildi183.201 170.817 182.076 
 Orkukræfni tekna kWst/milljó.ISK3.494,9 2.841,03.002,1 

E5 - Samsetning orku                                                                                                             Einingar2020  2021 2022
 Heildar orkunotkun kWst 22.716.938 24.392.639 25.849.969 
 Jarðefnaeldsneyti                                                                         %4,8% 4,4% 4,1%  
 Endurnýjanleg orka %95,2% 95,6% 95,9%  

 E6 - Vatnsnotkun                                                                                                               Einingar 2020 2021 2022 
 Samtals vatnsnotkun                                                                              m3111.747 137.664 134.644 
 Kalt vatn m323.331,0 48.529,9 40.431,6 
 Heitt vatn m388.416,3 89.134,1 94.212,9 

E7 - Umhverfisstarfsemi                                                                Einingar      2020     20212022 
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei já   já já 
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum?   já/nei nei  nei nei 
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/neinei  nei nei 
E8 og E9 - Loftslagsyfirsýn stjórn/stjórnendur Einingar    2020    2021       2022
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu?  já/nei nei     nei     nei 
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu?  Já/nei nei     nei     nei 

Aðrir mikilvægir mælikvarðar 

 Meðhöndlun úrgangs                                                                                                    Einingar 2020       20212022 
Samtals úrgangurkg66.37898.622 81.176 
  Þar af flokkaður úrgangurkg 21.62234.440 28.149 
  Þar af óflokkaður úrgangurkg 44.756 64.182 53.027 
Endurunnið / endurheimtkg 12.64131.631 33.416 
Urðun / förgun kg53.73766.991 47.760 
Hlutfall flokkaðs úrgangs32,6%34,9% 34,7% 
Hlutfall endurunnins úrgangs                                                                       19,0%31,9% 41,2% 

Úrgangskræfni                                                                                                        Einingar 2020 2021 2022 
Úrgangskræfni starfsmanna                                                                    kg/stöðugildi  535,3 690,6 573,3
Úrgangskræfni veltu kg/milljón.ISK 10,21 11,499,45 


Ferðir starfsfólks til og frá vinnu                                                                                    Einingar    2020       2021      2022 
Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsfólks?  já/nei já      já     já 


Félagslegir þættir

Stjórnarhættir 

Sjálfbærniuppgjör - forsíða