Stjórnarhættir

Niðurstöður er varða stjórnarhætti í uppgjöri Mílu fyrir árið 2019 samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq

Míla er einkahlutafélag og er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Símans. Stjórn Mílu starfar samkvæmt stjórnháttayfirlýsingu samstæðunnar. Góðir stjórnarhættir stuðla að opnum og traustum samskiptum stjórnar, hluthafa, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Stjórn Mílu leggur ríka áherslu á góða stjórnarhætti og endurmetur stjórnarhætti sína árlega með tilliti til viðurkenndra leiðbeininga um stjórnarhætti.  Ekki er til staðar hvatakerfi er varðar árangur af starfi stjórnar. Þá er ekki sérstaklega lagt bann við því að forstjóri/framkvæmdastjóri fyrirtækisins gegni stöðu stjórnarformanns, en það er þó ekki talið æskilegt að svo sé. Stjórnháttayfirlýsing stjórnar Mílu 

Vottun

Míla hefur fengið vottun frá BSI samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum er snýr að upplýsingaöryggi. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt eigin upplýsingaöryggisstefnu sem styður við samfelldan rekstur og þjónustu og lágmarkar þannig rekstraráhættu og hámarkar öryggi verðmæta í eigu og umsjón fyrirtækisins. Markmið upplýsingaöryggisstefnu Mílu er meðal annars að tryggja að farið sé eftir lögum og reglum er varða meðhöndlun upplýsinga og samninga sem fyrirtækið hefur gert.

Lög og reglur

Míla starfar samkvæmt fjarskiptalögum og samkvæmt reglugerðum Póst- og fjarskiptastofnunar.  Míla telst vera fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk, samkvæmt greiningu Póst- og fjarskiptastofnunar. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt reglum samkeppniseftirlitsins, en árið 2015 var gerð sátt milli Samkeppniseftirlitsins, Símans og Mílu þar sem settar voru reglur um starfsemi Mílu og tengsl milli Mílu og Símans, móðurfélags Mílu. 

G1 - Fjölbreytini stjórnar                                                                                                           Einingar 2019 
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) % 66,6%
Stjórn Mílu er skipuð þremur aðilum. 


G2 - Sjálfstæði stjórnar                                                                                                               Einingar 2019  
Hefur fyrirtækið lagt bann við að forstjóri gegni starfi stjórnarformanns? já/neijá 
Hlutfall óháðra stjórnarmanna  fjöldi
Einn stjórnarmaður telst háður, þar sem hún situr einnig í stjórn móðurfélags. Sérstakar reglur gilda um þátttöku hennar í stjórnarfundum. 


G3 - Launahvatar  Einingar 2019 
Hljóta stjórnendur formlegan hvata til að ná árangri á sviði sjálfbærni?                             já/nei nei


G4 - Kjarasamningar   Einingar2019 
Hlutfall starfsfólks sem fellur undir almenna kjarasamninga.                                               %100% G6 - Siðferði og spillingEiningar 2019 
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum?                        já/neijá 
Hvaða hlutfall starfsfólks hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni?100% 

Að auki er öllu starfsfólki og öðrum sem koma á einhvern hátt að starfsemi fyrirtækisins skylt að undirrita trúnaðaryfirlýsingu.  


G7 - Persónuvernd Einingar 2019 
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu?já/nei nei 
Hefur fyrirtækið hafist handa við að framfylgja lögum um persónuvernd og                    
vinnslu persónuupplýsinga?
já/nei já 
Míla fylgir lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Unnið er að formlegri persónuverndarstefnu. Þá hefur fyrirtækið fengið ISO/IEC 27001 vottun um upplýsingaöryggi.


G8 - ESG upplýsingagjöf Einingar 2019 
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? já/nei nei 
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni?                            já/nei nei 
Fyrirtækinu ber ekki skylda til skýrslugjafar til stjórnvalda þar sem fyrirtækið er ekki á markaði. 


G9 - Aðferðir við upplýsingagjöf  Einingar2019 
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila?já/nei nei 
Hefur fyrirtækið einblínt á einhver tiltekin sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna    
(SDGs)?
 já/neinei 
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? já/nei
Sjálfbærniskýrsla ársins 2019 er fyrsta opinbera skýrsla Mílu og því hefur ekki verið unnið með sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna enn sem komið er.


G10 - Endurskoðun og vottun þriðja aðila Einingar 2019 
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila?                         já/neijá, að hluta 

Skýrslan er staðfest að hluta, en upplýsingagjöf um sjálfbærni sem gefnar eru upp í þessari skýrslu varðandi umhverfismál er staðfest af Klöppum ehf.


Umhverfisþættir

Félagslegir þættir

Samfélagsuppgjör - forsíða
Þetta vefsvæði byggir á Eplica