Félagslegir þættir

Niðurstöður félagslegra þátta í uppgjöri Mílu samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq.

Míla er virkur þátttakandi í samfélaginu. Fyrirtækið styrkir ýmis málefni og hefur íþrótta og tómstundastarf verið megin fókus Mílu hvað varðar styrktarmálefni, auk margra annarra málefna. 

S2 - Launamunur kynja Einingar 2020 2021 2022 
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna                     X:1  1,05 1,07 0,98
Niðurstaða jafnlaunavottunar  %4,3%2,10%  0,90%

S3 - Starfsmannavelta                                                                                                                Einingar 2020 2021  2022
 Starfsmenn í fullu starfi:     
Starfsmannavelta starfsfólks í fullu starfi ár frá ári                                  %          12,9% 5,0%  3,5% 
   Þar af frávísun %6,5% 0,7% 0,7% 
   Þar af starfslok %3,2% 2,9% 0,7% 
   Þar af starfsskipti %3,2% 1,4% 2,1% 
 Kyn    
 Þar af karlar %11,3% 3,5% 
 Þar af konur %1,6% 0,0% 
 Aldur    
 20-29 1,6%  
 30-39
2,4% 0,7% 
 40-49 2,4% 1,4% 
 50-59 2,4% 0,7% 
 60-69 %4,0% 0,7% 

S4 - Kynjahlutfall                                                                                                                           Einingar 2020  20212022 
 Starfsmannafjöldi    
Hlutfall kvenna hjá fyrirtækinu  %14,5% 14,0% 14,2% 
 Konur fjöldi1820  20 
 Karlar fjöldi106122  121 
 Byrjenda- og millistjórnendastöður    
Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi fyrir ofan % 10%10% 10,6% 
 Konur fjöldi1012 13 
 Karlar fjöldi93108  110
 Yfirmenn og stjórnendur     
Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda %38% 36,4% 29,2% 
 Konur fjöldi8
 Karlar fjöldi1314 17 

S6 - JafnræðiEiningar 2020 2021 2022 
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn kynferðislegri áreitni og/eða mismunun á grundvelli kynferðis?  já/nei já já já

S7 - VinnuslysatíðniEiningar   2020 20212022 
Heildarfjöldi áverka og slysa sem hlutfall af heildarfjölda starfsfólks                                       % 3,2%2,8% 5,7% 

S8 - Heilsa og öryggi                                                                                   Einingar2020 2021  2022
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu og öryggisstefnu?já/nei  já já já
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna% 2,1% 1,5%3,3% 
Fjarvera vegna langvarandi veikinda sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna %0,3%  0,2% 0,7%
Fjarvera  vegna skammtíma veikinda sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna % 1,8%1,3%  2,6%

S9 - Barna og nauðungarvinna                                                                                                      Einingar2020 2021   2022
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? já/neinei  nei nei
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu?                          já/nei nei  nei nei

S10 - Mannréttindi                                                                                                                            Einingar2020 2021 2022 
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? já/neijá  já

 

Umhverfisþættir

Stjórnarhættir

Samfélagsuppgjör - forsíða