Um okkur

Fyrirtækið Míla ehf. var stofnað í apríl 2007. Míla á og rekur víðtækt koparkerfi, ljósleiðara- og örbylgjukerfi sem nær til allra heimila, fyrirtækja og stofnana á landinu. Míla er undirstaða fjarskiptaþjónustu um allt land. 


Míla leggur ríka áherslu á áreiðanleika og öryggi.  Míla er í stöðugri framþróun í þeim tilgangi að viðhalda forystu á fjarskiptamarkaði. Fyrirtækið ætlar sér að leita bestu lausna hverju sinni og veita faglega þjónustu. 
Míla hefur fengið vottun frá BSI samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum, sem er staðall sem snýr að upplýsingaöryggi. Vottun nr. IS 651228 


Fjarskiptakerfi Mílu

Fjarskiptakerfi Mílu tengir saman einstaklinga og fyrirtæki og er miðpunktur flestra fjarskipta á Íslandi auk þess að tengja landið við umheiminn. Fjarskiptakerfið byggir á tveim megin kerfum sem eru Stofnnet og Aðgangsnet. Auk þess bíður Míla viðskiptavinum sínum hýsingarþjónustu og hefur fyrirtækið yfir að ráða um 600 hýsingarstöðum um allt land.

Stofnnet Mílu

Byggir að mestu á ljósleiðurum en einnig á örbylgjusamböndum. Ljósleiðarakerfi Mílu nær til allra þéttbýliskjarna landsins og liggur hringinn um landið. Uppbyggingu ljósleiðarakerfisins er ávallt þannig háttað að reynt er að tryggja hringtengingu til að auka öryggi fjarskiptakerfisins. Á þeim svæðum sem ekki eru tengd ljósleiðara eru stafræn örbylgjusambönd notuð til að tryggja öryggi fjarskipta.

Aðgangsnet Mílu 

Er öflugt og fjölþætt og byggir á koparlínum og ljósleiðurum. Koparkerfið er þar víðtækast þar sem nánast öll heimili, fyrirtæki og stofnanir á landinu tengjast kerfinu. Míla hefur unnið að uppbyggingu Ljósveitu á flestum þéttbýlisstöðum landsins. Ljósveita Mílu veitir heimilum háhraðasamband þar sem ljósleiðari er lagður að götuskáp og þaðan eru fyrirliggjandi lagnir notaðar til heimila hvort sem það er kopar eða ljósleiðari. Míla leggur ljósleiðara í stað kopars í nýjum hverfum sem eru að byggjast upp. 

Hýsing hjá Mílu 

Míla býður viðskiptavinum sínum leigu á aðstöðu fyrir búnað sinn í um 600 hýsingarstöðum um allt land bæði í tækjahúsum og í möstrum. Meirihluti viðkomandi tækjarýma eru í eigu Mílu en önnur er í eigu þriðja aðila. Viðskiptavinir fá aðgang að tækjahúsum eða möstrum fyrir búnað sinn, auk aðgangs að rafmagni og tengingu við fjarskiptanetið. 


Skipurit Mílu


Almennar upplýsingar 

Höfuðstöðvar 
Stórhöfði 22-30 
110 Reykjavík 
Ísland 

Um fyrirtækið 
Kennitala: 460207-1690 
VSK númer: 94064 
Veffang: mila.is 
Netfang: mila@mila.is 
Sími: 585-6000 
Fax: 585-6050

Reikningar 
Reikningar til Mílu skulu vera stílaðir á eftirfarandi hátt:

Míla ehf. 
b/t Reikningahalds 
Ármúli 25 
108 Reykjavík