Hraðbraut

Hraðbraut og 100 Gb Hraðbraut - löng eru sambönd sem henta viðskiptavinum sem þurfa mjög bandvíð sambönd milli staða.

Hraðbraut

Hraðbraut er samband sem hentar viðskiptavinum sem þurfa mjög bandvíð sambönd innan höfuðborgarsvæðisins og á völdum stöðum í nágrenni við höfuðborgarsvæðið. 

Verð er óháð vegalengd og er eitt fast verð fyrir hvert samband. 

Bandvídd er fullkomlega frátekin, aðskilin og tryggð, sambærilegt sambandi yfir svartan ljósleiðara. 

Hver lagnaleið er sérhönnuð í samræmi við þarfir hvers viðskiptavinar með það að markmiði að hámarka rekstraröryggi. Öll sambönd og leiðir eru vaktaðar af kerfisvöktun Mílu allan sólarhringinn, alla daga, allan ársins hring. 

Ásamt því að vera í boði á höfuðborgarsvæðinu eru Hraðbrautir í boði á tveimur fullkomlega aðskildum leiðum á Suðurnesjum, sem meðal annars tengja gagnaverið Verna-DC við höfuðborgarsvæðið. Báðar leiðir á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesjanna eru með merkjatöf undir 1 ms. Hraðbraut er einnig í boði fyrir gagnaver sem staðsett er á Blönduósi.  


Helstu einkenni og kostir Hraðbrautar

 • Bundin við höfuðborgarsvæðið og nágrenni
 • Mikil bandvídd
 • Verð er óháð vegalengd
 • Sambærilegt sambandi yfir svartan ljósleiðara
 • Háhraða samtenging á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesjanna með lága merkjatöf
 • Mikið öryggi - sambandið er vaktað allan sólarhringinn, alla daga, allt árið
 • Lagnaleiðir eru sérvaldar til að einfalda viðhald, auka öryggi og bæta yfirsýn
 • Í boði eru 1Gb/s, 10Gb/s og 100Gb/s sambönd með Ethernet tengiskilum (portum)
 • Einnig eru í boði aðrar tegundir tengiskila eins og FC, allt eftir óskum viðskiptavina
 • Mögulegt er að setja upp aðskildar leiðir sem verja hvora aðra

100 Gb Hraðbraut - löng

100 Gb Hraðbraut - löng er samband sem hentar viðskiptavinum sem þurfa mikla bandvídd á milli gagnaversins BDC Mining á Blönduósi og Reykjavíkur. Afhendingarstaður í Reykjavík er Múlastöð, Suðurlandsbraut 28 og á Blönduósi er afhendingarstaður Etix Everywhere Borealis.
Eitt fast verð er fyrir hvert samband. Bandvídd er fullkomlega frátekin, aðskilin og tryggð, sambærilegt sambandi yfir svartan ljósleiðara.
Með það að markmiði að hámarka rekstraröryggi eru lagnaleiðir sérvaldar og öll sambönd og leiðir eru vaktaðar af kerfisvöktun Mílu, allan sólarhringinn, alla daga, allt árið. 

Í fyrsta áfanga verður aðeins ein leið í boði, en á á áætlun er að byggja upp tvær fullkomlega aðskildar leiðir.

Helstu einkenni og kostir 100 Gb Hraðbraut-löng

 • Bundin við BDC Mining gagnaverið á Blönduósi og Reykjavík
 • Mikil bandvídd
 • Verð er óháð vegalengd
 • Sambærilegt sambandi yfir svartan ljósleiðara
 • Mikið öryggi - sambandið er vaktað allan sólarhringinn, alla daga, allt árið
 • Lagnaleiðir eru sérvaldar til að einfalda viðhald, auka öryggi og bæta yfirsýn
 • Í boði eru 1Gb/s, 10Gb/s og 100Gb/s sambönd með Ethernet tengiskilum (portum)
 • Hægt er að óska eftir öðrum tegundum tengiskila eins og FC, allt eftir óskum viðskiptavina
 • Á áætlun er að setja upp aðskildar leiðir sem verja hvora aðra


Verðskrá

Hraðbraut

Verð er án virðisaukaskatts. 

Verð á Hraðbraut er óháð vegalengdum og er því um fast verð að ræða. 

 Hraði sambands
 Mánaðarverð  Stofnverð
 1 Gb/s
 65.443 kr.   107.000 kr.
 1 Gb/s Hraðbraut - löng* 130.886 kr. 107.000 kr.
 10 Gb/s
 108.571 kr.  107.000 kr.
 100 Gb/s 419.620 kr. 107.000 kr.
 100  Gb/s Hraðbraut - löng* 839.240 kr. 107.000 kr.

* 1 Gb/s- og 100 Gb/s Hraðbraut - löng eru eingöngu bundnar við leiðina milli Etix Everywhere Borealis gagnaversins á Blönduósi og Múlastöðvar í Reykjavík.

Vinna og þjónusta

Verð er án virðisaukaskatts.

Eftirfarandi verðskrá gildir frá 1. janúar 2023

Verðskráin gildir um aðra vinnu á vegum Mílu en vettvangsþjónustu.

Dagvinnutaxtar gilda á virkum dögum milli kl. 8:00 og 17:00, á öðrum tímum gilda yfirvinnutaxtar. Útkall er aldrei minna en 4 tímar. 

Flokkur 
   Dagvinna   Yfirvinna 
 Tæknimaður B                                                                                                                                      12.100 kr.    16.940 kr. 
 Sérfræðingur C 13.575 kr. 19.000 kr.
 Sérfræðingur D 15.885 kr. 22.225 kr.
 Sérfræðingur E1 18.475 kr. 25.875 kr.
 Sérfræðingur G1 24.540 kr.34.360 kr.
 Umsýslugjald 13.575 kr. 
 Mælitækjagjald6.000 kr.  

Skýring:

 • Flokkur B = Vinna við fjarskiptanet Mílu s.s. tengingar og frágangur á fjarskiptakerfum. 
 • Flokkur C = Vinna sérfræðinga og eftirlitsmanna við fjarskiptanet, s.s. hönnun og uppsetningu á búnaði. 
 • Flokkur D  =  Vinna verk- og tæknifræðinga sem og annarra sérfræðinga. 
 • Flokkur E = Sérhæfð vinna verk- og tæknifræðinga sem og annarra sérfræðinga. 
 • Flokkur G = Sérhæfð ráðgjöf og/eða hönnunarvinna sérfræðings í fjarskiptakerfum og/eða aðkoma að uppsetningu og rekstri á flóknum fjarskiptakerfum.
 • Umsýslugjald = Gjald sem er innheimt í þeim tilvikum sem Míla endurrukkar áfallinn kostnað frá þriðja aðila. Kostnaður við að koma verki í framkvæmd, fylgja því eftir til enda, koma því í reikningagerð, kröfugerð og innheimtu.   

 • Álag vegna vinnu í hæð


Hæðarálag Verð pr. klst  
 Vinna í yfir 15 metra hæð   1.850 kr. 
 Vinna í yfir 50 metra hæð 2.770 kr. 
 Vinna í 100 metra hæð eða meira                      3.700 kr. 

Akstur

Innheimt er daggjald og kílómetragjald samkvæmt ferðakostnaðarnefnd ríkisins, breytilegt eftir bifreiðategundum. 

Vinnureglur

Greitt er fyrir að fá mann á staðinn samkvæmt verðskrá. Ef bilunin reynist vera á búnaði í eigu Mílu tekur fyrirtækið á sig kostnað vegna greiningar og bilunar en þó ekki kostnað sem viðskiptavinur telur sig verða fyrir vegna skertrar þjónustu eða annarra afleiddra óþæginda.

 Til viðmiðunar eru notaðar reglur Fjarskiptastofu um innanhússlagnir en þar segir meðal annars í 4. grein: 

Húseigendur eru ábyrgir fyrir innanhússlögnum fyrir fjarskipti frá nettengipunkti. Byggingarfulltrúi samþykkir teikningar af fjarskiptalögnum og hefur eftirlit með því að lagnir séu í samræmi við samþykktar teikningar. 

Húseigendur bera ábyrgð á öllu viðhaldi, breytingum og endurnýjun innanhússlagna. Húseigendur bera ábyrgð á því að heildstæði almennra fjarskiptaneta raskist ekki af tengingu þeirra við innanhússlagnir.

Dagpeningar vegna ferðalaga

Innheimtur er kostnaður vegna fæðis og gistingar, fjárhæðir taka breytingum skv. ákvörðun ferðakostnaðarnefndar ríkisins á hverjum tíma.