Neyðarstig vegna Covid-19 veirunnar

Míla lýsir yfir neyðarstigi vegna Covid-19 veirunnar, í samræmi við neyðarstig Almannavarna. 

Landris á Reykjanesi

Míla er í viðbragðsstöðu vegna landriss vestan við fjallið Þorbjörn á Reykjanesi. Míla fylgist með gangi mála og vinnur að fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að minnka áhrif ef hraungos hefst á þessu svæði.


Mannauður

Hjá Mílu starfar fjölbreyttur hópur fólks sem býr yfir fjölþættri menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist vel í starfi við að tryggja örugg fjarskipti, öfluga þjónustu og ráðgjöf.

Míla býður starfsfólki sínu upp á fjölbreytt starfsumhverfi og fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Lögð er áhersla á að starfsfólk sem vinnur við mismunandi aðstæður sé öruggt við vinnu og starfi samkvæmt öryggisreglum.

Lögð er áhersla á þjálfun og fræðslu og þróun í starfi. Starfsfólk leggur rækt við heilsuna og áhersla er lögð á að skapa jafnvægi á milli vinnu og einkalífs.

Starfsfólk Mílu býr yfir mikilli reynslu af rekstri fjarskiptakerfa. Í árslok 2018 voru fastráðnir starfsmenn um 140 talsins, 85% karlar og 15% konur.

Starfsfólk hefur gildi Mílu að leiðarljósi og eru áreiðanleg, framsækin og traust í allri sinni vinnu og stuðlar að stöðugri framþróun, leitar ávallt bestu lausna og veitir faglega þjónustu. 

Mannauðsstefna Mílu 

Starfsmannaval og starfskjör

Míla er framúrskarandi þjónustufyrirtæki í uppbyggingu og rekstri fjarskipta innviða á Íslandi með öflugu starfsfólki. Við leggjum áherslu á að starfsfólk sé ráðið á faglegum forsendum. Við viljum skapa jöfn tækifæri til starfsþróunar og launa. Við viljum bjóða samkeppnishæf laun og að starfskjör taki mið af hlutverki, ábyrgð og frammistöðu í starfi.

Vinnuumhverfið

Við viljum að starfsfólki okkar líði vel í vinnunni. Við leggjum áherslu á að starfsfólk geti samræmt vinnu og einkalíf með því að veita möguleika á sveigjanlegum vinnutíma, styðja við heilbrigðan lífsstíl og tryggja að vinnuaðstæður séu í takt við þarfir og verkefni starfsmanna.

Jafnræði

Við leggjum áherslu á að allt starfsfólk okkar njóti sömu virðingar og hafi jafna stöðu innan fyrirtækisins. Með virku jafnræði er tryggt að allir hafi jafnan rétt til launa og tækifæra. Einstaklingum sé ekki mismunað á grundvellu kynferðis, aldurs, þjóðernis, fötlunar, trúarbragða eða kynhneigðar.

Samskipti og stjórnun

Við viljum að samskipti starfsfólks einkennist af virðingu, séu jákvæð og uppbyggjandi. Með opnum og góðum samskiptum er stuðlað að sterkri liðsheild, skilvirku og skapandi samstarfi í fyrirtækinu. Einelti, fordómar og kynferðisleg áreitni eru ekki liðin innan fyrirtækisins. Við leggjum áherslu á að stjórnendur séu fyrirmyndir og leggi sitt af mörkum til að skapa starfsumhverfi sem leiðir til árangurs í rekstri.

Starfsþróun

Markmið okkar er að vinnuumhverfið stuðli að faglegum vexti starfsfólks innan fyrirtækisins með markvissri þjálfun, endurgjöf ásamt fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við viljum að starfsfólk nýti hæfileika sína, þroskist og eflist í starfi sínu og geti þannig tekist á við nýjar áskoranir og aukna ábyrgð. Við leggjum áherslu á að frammistaða og hæfni séu höfð að leiðarljósi við stöðuhækkanir og aðra starfsþróun innan fyrirtækisins.

Almenn starfsumsókn 

Ef þú hefur áhuga á að leggja inn almenna starfsumsókn til Mílu þá getur þú fyllt út umsókn með því að smella á hnappinn hér fyrir neðan. Laus störf eru auglýst sérstaklega. 

StarfsumsóknYfirlit yfir lausar stöður

Sæki störfÞetta vefsvæði byggir á Eplica