Mælikvarðar

Míla leitast við að afhenda þjónustu sína fljótt og örugglega til allra viðskiptavina sinna. Mælikvarðar um afhendingartíma pantana og viðgerðartíma bilana eru teknir mánaðarlega og þannig er hægt að fylgjast með árangri ásamt því að tryggja jafnræði í afhendingu til tengdra sem ótengdra viðskiptavina Mílu. 

Þjónustusvæði Mílu

Samkvæmt alþjónustukvöð er landinu skipt í þrjú þjónustusvæði út frá staðsetningu starfsstöðvar Mílu eða samstarfsaðila Mílu, þegar mælingar á þjónustugæðum vegna afhendingar á tengingum og viðgerða í fjarskiptanetinu eru gerðar. 

  • Svæði 1 nær yfir þann þéttbýliskjarna þar sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfstöð. 
  • Svæði 2 nær 10 km. radíus út fyrir þéttbýliskjarnann sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfstöð.
  • Svæði 3 telst vera svæði sem er utan við 10 km. radíus frá þéttbýliskjarna sem Míla eða samstarfsaðili Mílu er með starfstöð. 

Markaður 4 og 5

Ákvörðun PFS nr. 21/2014 - Annars vegar er um að ræða markað fyrir heildsöluaðgang að föstum aðgangsnetum (markaður 4) og hins vegar fyrir breiðbandsaðgang í heildsölu (markaður 5).

Míla er skilgreind sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á heimtaugamarkaði (markaði 4) og eru þar með lagðar kvaðir á fyrirtækið af Póst- og fjarskiptastofnun.

Póst- og fjarskiptastofnun hyggst útnefna Mílu sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á markaði fyrir breiðbandsaðgang í heildsölu (markaður 5).

Sjá frekari upplýsingar

KPI skýrslur 2016

KPI fyrir desember - markaður 4 og 5

KPI fyrir nóvember - markaður 4 og 5

KPI fyrir október - markaður 4 og 5

KPI fyrir september - markaður 4 og 5

KPI fyrir ágúst - markaður 4 og 5

KPI fyrir febrúar - markaður 4 og 5 

KPI fyrir janúar - markaður 4 0g 5 


KPI skýrslur 2015

KPI fyrir desember - markaður 4 og 5

KPI fyrir nóvember - markaður 4 og 5

KPI fyrir október - markaður 4 og 5

KPI fyrir september - markaður 4 og 5

KPI fyrir ágúst - markaður 4 og 5

KPI fyrir júlí - markaður 4 og 5

KPI fyrir júní - markaður 4 og 5

  

Markaður 6

Ákvörðun PFS nr. 8/2014 - Markaðsgreining á heildsölumarkaði fyrir lúkningarhluta leigulína.

Skilgreining Póst og fjarskiptastofnunar: Lúkningarhluti leigulína er skilgreindur sem aðgangsmarkaður á heildsölustigi fyrir stöðuga afkastagetu á merkjasendingum á þeim hluta fjarskiptanetsins þar sem notandinn hefur einn aðgang að allri tengingunni.

Markaðurinn liggur á milli notandans (heimili eða fyrirtæki) og hnútpunkta/símstöðva og tengja notendur við einn punkt þar sem stofnlínukerfið tekur við. Þessi sambönd eru leigð öðrum fjarskiptafyrirtækjum sem gerir þeim kleift að veita þjónustu á ýmsum smásölumörkuðum eins og t.d. talsímaþjónustu, internetþjónustu og aðra gagnaflutningsþjónustu.

Markaðurinn nær yfir bæði stafrænar og hliðrænar línur og sambönd með allri mögulegri tækni og flutningsmiðlum.

Sjá frekari upplýsingar